DTCH April 2020

Dolma Lhamo und Anu
Subash, Deepa und Krishma Ghalan (neu aufgenommen)
Anisha, Asmita und Sunita
Dolma Sherpa, Ayush und Lhakmaya
Bimal und Pasang
Soniya und Nirmaya
beim Beten/Meditieren
Basanta und Hikmat
Ashmita und Dolma Tamang
Akash, Sonny und Suren
Sunita, Makhamali, Tsewang and Soniya
Roshan, Tashi Dolma und Jotika
Nitin, Anish Rai und Anish Nepali
Khushi, Nirmaya und Makhamali
Rumala, Suraj und Bimal
Nikita, Subash und Krishma (neu aufgenommen)
Ashita